Byggnads Skåne

Fotograf: Magnus Arling

Krets Sydkusten

Möten 2021

Kretsmöte: Torsdagen 2 september kl 18.00

Plats: LO lokalen, Repslagaregatan 14, Ystad

Ämne för mötet: Kongressmotioner och nominering till ombud.

Anmälan: www.byggnads.se/skanemoten

Detta möte är fysiskt men om du hellre vill deltaga digitalt så meddela detta till magnus.arling@byggnads.se senast 1 september via e-post så får du en länkinbjudan till Teams.

Kontakt

Rickard Axtelius, kretsordförande

Uppdaterad: