Facklig förtroendevald, FFV

Som FFV är du arbetskamraternas röst och håller samman medlemmarna. Du är informationsmottagare och kontaktperson till företaget.

Grund

Påfarten (1 dag)

FFV-utbildning

4 dagar i en följd (2+2)

Steg 1
Medlemskap, kollektivavtal och arbetsmarknad (2 dagar)

Steg 2
Påverka på arbetsplatsen. Lagstiftning och praktisk tillämpning av uppdraget (2 dagar)

Ledighet och ersättning

Utbildningstiden berättigar till ledighet med betalning enligt Förtroendemannalagens §6 och 7. Ersättning för din förlorade arbetsinkomst för utbildningen och restid under ordinarie arbetstid ska därför betalas av din arbetsgivare, enligt reglerna i Förtroendemannaöverenskommelsen. För att få rätt till reskostnadsersättning krävs en överenskommelse med din arbetsgivare innan kursen påbörjas.

Uppdaterad: