MB-ledamot

Grund

Påfarten (1 dag)

Facklig introduktionsdag för MB-ledamot (halvdag)

MB-utbildning

Steg 1
Introduktion till uppdraget och steg 1 (4 dagar)

Steg 2
Ditt avtal i praktiken (4 dagar)

Steg 3
Laget på arbetsplatsen (3 dagar)

Fortbildning

MB-träffar

Ledighet och ersättning

Utbildningstiden berättigar till ledighet med betalning enligt Förtroendemannalagens §6 och 7. Ersättning för din förlorade arbetsinkomst för utbildningen och restid under ordinarie arbetstid ska därför betalas av din arbetsgivare, enligt reglerna i Förtroendemannaöverenskommelsen. För att få rätt till reskostnadsersättning krävs en överenskommelse med din arbetsgivare innan kursen påbörjas.

Uppdaterad: