Lagbas

Rollen som lagbas är både spännande och utvecklande. En av de viktigaste delarna i ditt uppdrag är att representera dina arbetskamrater och Byggnads på arbetsplatsen. Du är också Byggnads ”ögon och öron” på arbetsplatsen och håller kontakt med eventuell MB-grupp och med Byggnads region.

Några av lagbasens fackliga arbetsuppgifter är att:

  • Kontrollera att det finns avtal med alla underentreprenörer på arbetsplatsen och att de följs.
  • Beskriva hur olika prestationslöneformer fungerar och hur överenskommelser om prestationslön tecknas.
  • Göra resurs- och arbetsplatsplanering.
  • Förbereda avstämningar.
  • Biträda ombudsmannen vid avstämningar och vid träffandet av en löneöverenskommelse.
  • Vaka över den träffade löneöverenskommelsen och tillkommande arbeten, avgående arbeten och ändringsarbeten.
  • Hålla regelbunden kontakt med platsledningen.
  • Ha regelbunden kontakt med förtroendevalda och med Byggnads region.
  • Kommunicera med och informera arbetskamraterna om förhandlingsresultat och övrig facklig verksamhet
Uppdaterad: