Skyddsombud

Som skyddsombud arbetar du för en bra arbetsmiljö och bevakar att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet. På de här sidorna har vi samlat information som du har nytta av i ditt arbete.

Som skyddsombud är det din uppgift att bevaka så att arbetsgivaren följer och uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. Det är alltid arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret, men det är ett krav att de anställda ska vara med i arbetsmiljöarbetet. Som skyddsombud är du de anställdas representant. Om du upptäcker en fara som behöver åtgärdas ska du direkt vända dig till din arbetsgivare. Om inget händer ska du gå vidare till Arbetsmiljöverket.

När behövs det skyddsombud?

På arbetsplatser med minst fem anställda ska skyddsombud utses, men om arbetet är riskfyllt ska det finnas skyddsombud även på arbetsplatser med färre än fem anställda. Som skyddsombud är du representant både för ordinarie och inhyrd personal. 

Hur utses skyddsombud?

Normalt utses skyddsombud på tre år av din fackförening. Om det inte finns någon facklig representation kan arbetstagarna själva välja ett skyddsombud och sedan meddela arbetsgivaren detta. Om det rör sig om större arbetsplatser kan man utse fler skyddsombud och en av dem blir i så fall huvudskyddsombud som har till uppgift att samordna de övriga skyddsombudens arbete.

Dina rättigheter som skyddsombud

Du har rätt att ta ledigt för den tid som behövs för att sköta uppdraget och ändå få din vanliga lön. Du har också rätt att ta del av sådant som rör arbetsmiljön, delta i utbildningar och vara med när man ändrar eller planerar nya lokaler. Som skyddsombud kan du besluta att ett arbete ska avbrytas om det är allvarlig fara för arbetstagarens liv. Det kallas skyddsombudsstopp.

Grundutbildning för skyddsombud
Grundutbildningen för skyddsombud ska genomföras enligt en fyra årig utbildningsplan enligt vårat kollektivavtal. Den börjar med en Startkurs på 3 dagar och den är partgemensam mellan Byggnads och Byggföretagen.

Arbetsgivaren svarar för kostnader för utbildningen och man gör en anmälan till Byggbranschens utbildningscenter (BUC) där anmäler man vilket datum och plats som skyddsombudet skall gå.

utbildning av skyddsombud och annan arbetsmiljöutbildning ska ske som partgemensam lokalt arrangerad utbildning.

Grundutbildning skyddsombud - Byggavtalet

 

Granskad: