Klart med nytt kollektivavtal i byggbranschen: rekordhög löneökning och ny kontrollfunktion mot arbetslivskriminalitet

Löneökningar på 7,4 procent över två år och en ny partsgemensam kontrollfunktion för att motverka arbetslivskriminaliteten. Det är innehållet när byggbranschens största kollektivavtal, Byggavtalet, nu är färdigförhandlat.

Publicerad:

Som en del av det nya avtalet är parterna överens om en ny kontrollfunktion för byggbranschen som kommer kallas Svensk byggkontroll. Bland annat ska Byggnads anställda och förtroendevalda specialutbildas för att effektivt kontrollera företag och underentreprenörer.

– Det här är en seger för alla som värnar en byggbransch utan kriminalitet. Vi har alltid sagt att fusket går att kontrollera bort och Svensk byggkontroll ger oss bättre verktyg för att identifiera och sparka ut fuskarna ur branschen. Det här är frukten av flera års hårt arbete, resan tar aldrig slut men det här kommer göra skillnad på riktigt, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Avtalet har en längd på 24 månader och ger en rekordhög löneökning på 7,4 % fram till 30 april 2025. För en genomsnittlig byggnadsarbetarlön ger det en löneökning på ca 2 800 kr över två år.

– Det har varit intensiva förhandlingar men vi är glada att vi har ett avtal på plats. Byggnadsarbetarna får högre löner och företagen tar ett större ansvar för att få ordning och reda i branschen. Nu börjar det hårda arbetet för att se till att kontrollerna blir så effektiva som möjligt. Arbetet för en byggbransch fri från kriminalitet slutar aldrig, säger Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare Byggnads.

Byggavtalet är Byggnads största kollektivavtal och påverkar över 100 000 yrkesarbetare i byggbranschen.

Avtalet i korthet

Lön och ersättningar:

 • Löneökningar enligt märket på 7,4 procent fram till 30 april 2025.
 • Höjd reseersättning till 25 kr/mil för alla som har minst 2 km till jobbet och säkrad reseersättning för kranförare och alla som åker till arbetsplatsen via arbetsgivarens lokaler.
 • Höjd pensionsavsättning.
 • Inflytande över individuella lönetillägg.
 • Ny och uppdaterad ackordslista.

Arbetslivskriminalitet, fusk och utnyttjande:

 • Svensk byggkontroll – en helt ny partsgemensam kontrollfunktion som effektivt och snabbt granskar företag och underentreprenörer.
 • Arbetsgrupp för samordningsnummer med syfte att säkerställa obligatorisk skatteregistrering av utländsk arbetskraft, liknande system som finns i Finland.
 • Säkerställt rätten till traktamente för utländsk arbetskraft.

Familjeliv och arbetsmiljö:

 • Föräldralediga kan spara sin arbetstidsförkortning längre.
 • Under en femårsperiod ska samtliga duschar i personalutrymmen utrustas med lås.

Fakta

Det här är Svensk byggkontroll

 • Specialutbildning för Byggnads anställda och förtroendevalda samt möjlighet att kontrollera företag och underentreprenörer på facklig tid.
 • Tillsynsavgift från hängavtalsbundna företag som oavkortat går till kontroller av företag.
 • Partsgemensam grupp som bedömer och hanterar kriminella företag som upptäcks.

Mer information om avtalets innehåll publiceras här under dagen.

Relaterad information

Uppdaterad: