Klart med nytt Plåt- och Ventilationsavtal

Under fredagen enades Byggnads och arbetsgivarparten Plåt & Ventföretagen om ett nytt kollektivavtal för anställda i plåt- och ventilationsbranschen. Avtalet berör ca 10 000 yrkesarbetare och innehåller, utöver många av de överenskommelser som gjordes på Byggavtalet, bland annat höjt friskvårdsbidrag och bättre arbetsmiljö.

Publicerad:

– Det känns riktigt bra att vara i land med ännu ett avtal som ger medlemmarna mer pengar i plånboken men också tar stora steg för att hålla ute oseriösa aktörer från branschen, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

– Det har varit intensiva men konstruktiva förhandlingar och det är glädjande att vi tecknat ytterligare ett viktigt avtal. Medlemmarna får efterlängtade löneökningar och en arbetsmiljö som välkomnar fler till branschen, säger Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare Byggnads.

Avtalet i korthet

Lön och ersättningar:

  • Löneökningar enligt märket på 7,4 procent från 1 maj 2023 till 30 april 2025. Vilket motsvarar drygt 1 400 kronor i år och knappt 1 300 kr år 2024.
  • Höjd pensionsavsättning.
  • Högre restidsersättning.

Arbetslivskriminalitet, fusk och utnyttjande:

  • Svensk byggkontroll – en helt ny partsgemensam kontrollfunktion som effektivt och snabbt granskar företag och underentreprenörer.
  • Skärpta regler för in- och utlåning av personal.

Arbetsmiljö och hälsa:

  • Samtliga duschar i personalutrymmen ska utrustas med lås.
  • Kvinnor och män ska erbjudas avskilda omklädningsrum.
  • Höjt friskvårdsbidrag till 3 000 kronor.

Mer information om avtalets innehåll publiceras här

 

Uppdaterad: