Nytt byggavtal klart - avtalet i korthet

Byggavtalet i korthet
Publicerad:

–Det känns bra att vi nu är överens om ett nytt avtal för Sveriges byggarbetare. Lönenivån är nu satt och tillsammans med tidigare överenskommelser om huvudentreprenörsansvar har vi kommit en bra bit på väg. Jag har stora förhoppningar om att expertgruppen som nu ska börja sitt arbete ska få fram bra lösningar. Målet är att arbetsgivarna tar ett ökat ansvar för underentreprenörerna, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm i en kommentar.

 

–Nu har vi kommit överens om de ekonomiska delarna i avtalet vilket är positivt. Vi har fått med flera av våra krav och framförallt vill jag nämna att vi förtydligar arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin i en kommentar.


Det nya Byggavtalet i korthet 

 

Avtalets längd

Avtalet gäller från 1 mars, 2013 till 31 mars, 2016 med möjlighet till uppsägning efter första och andra året.

 

Löner

Utläggning av lön sker så att avdrag för arbetstidsförkortning görs första året. Lönenivåerna gäller from 1 mars, 2013. Det gör att det per år blir enligt följande:

2013: Utgående lön räknas upp med 3,57 kr/tim eller 621 kr/mån

2014: Utgående lön räknas upp med 4,31 kr/tim eller 750 kr/mån

2015: Utgående lön räknas upp med 4,41 kr/tim eller 767 kr/mån


Arbetstidsförkortning

Arbetstidsförkortningen ökas med tre timmar från 34 timmar till 37 timmar from 1 april, 2013


Kraftfull satsning på ordning och reda bland underentreprenörer

Med utgångspunkt i Byggnads krav - att huvudentreprenören ska ta ett större ansvar för underentreprenören - ska en partsammansatt grupp arbeta fram bestämmelser om detta som sedan ska skrivas in i Byggavtalet.

Gruppens arbete ska vara färdigt senast den 15 februari 2014.

Om inte Byggnads (eller arbetsgivaren) är nöjd med gruppens arbete har man rätt att säga upp hela Byggavtalet till omförhandling oavsett avtalets längd.

Parterna utser 3 personer var till gruppen. Byggnads har utsett följande personer: Sture Nordh, fd ordförande i TCO, Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd och Mattias Landgren, chefsjurist på Byggnads. Arbetet leds av en opartisk samtalsledare utsedd av medlingsinstitutet.

Utöver gruppens arbete ska parterna också arbeta med att bl.a. utveckla UE 2004, stödja utvecklingen av närvaroliggare och studera den norska modellen när det gäller kontroll av underentreprenörer.


Tydlig skrivning i Byggavtalet om arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön
Efter modell och goda erfarenheter från Elektrikernas Installationsavtal skrivs nu arbetsgivarens arbetsmiljöansvar tydligt in i Byggavtalet.

Det innebär bl.a att skyddsombud, MB-grupp/kontaktombud eller Byggnads region får större möjligheter att begära överläggning om brister i arbetsmiljön.

Kommer parterna inte överens kan man vända sig till Arbetsmiljöverket för att avgöra frågan.

Underlåtenhet att inte genomföra överläggning innebär kollektivavtalsbrott.


Tydliga tidpunkter när tidlistor ska vara färdigställda
Parterna är överens om att nybyggnadslistan ska vara färdig den 31 december 2013, ombyggnadslistan ska vara färdig den 30 mars 2014 och anläggningslistan ska vara färdig senast den 31 december 2014.


Det skrivs in i Byggavtalet att arbetsgivaren ska förse arbetstagaren med arbetskläder
Med arbetskläder avses arbetsbyxor, snickarblus, ofodrad jacka och vinterjacka.


Överenskommelse kring löneproblematiken i Östergötland

1. För de objekt som man träffat överenskommelse före den 1 april 2013 med Skanska, Peab och NCC gäller överenskommelsen för hela objektet.

2. I de fall där prestationslönenämnden har fattat beslut gäller nämndens beslut för hela objektet.

3. Där central förhandling är avslutad och man har begärt beslut från nämnden gäller prestationslönenämndens beslut för hela objektet.

4. Där det nu sker förhandlingar som inte är avslutade lokalt eller centralt gäller tom 1 april, 2013 191,43 kr/tim. Efter 1 april gäller 195 kr/tim för resterande objektstid.  

5. För de objekt som idag går på ”stupstocken” gäller utbetalningsnivån fram tom 1 april, 2013. Efter 1 april är lönen 195 kr/tim för resterande del av objektstiden.

Uppdaterad: