Byggnads kongress 2022

Den 19–22 maj 2022 är det dags för Byggnads nästa kongress. Då fattas beslut om Byggnads långsiktiga verksamhet.

Granskad: