Avtalsböcker

Fotograf: Terese Perman

Nya avtal

Kollektivavtal

Byggnads organiserar alla yrkesgrupper inom byggnad och anläggning samt dem som omfattas av VVS-, kyl-, isolerings-, entreprenadmaskin-, plåt- och glasavtalen.

Kollektivavtal och material

Uppdaterad: