Regionsfullmäktige Byggnads MellanNorrland

Regionsfullmäktige är Byggnads MellanNorrlands högsta beslutande organ. Regionsfullmäktige består av ledamöter som valts av medlemskretsarna. Ledamöterna väljs på fullmäktiges årsmöte.

Inför regionsfullmäktige möten så finns kallelse, dagordning, protokoll och andra handlingar tillängliga för behöriga, därför behövs det ett lösenord för att få tillgång till handlingarna.

Lösenordet får ledamöterna med den utskickade kallelsen.
(det kommer att komma ett nytt lösenord i kallelsen och ett sms)

Viktigt att du meddelar oss aktuella mobilnummer. 

OBS Som ersättare till regionsfullmäktige blir du personligt kallad av oss, om ordinarie ledamot ej kan närvara.


Regionfullmäktige är den 24 mars 2022
Plats: Hallstabergets Hotell, Sollefteå
Mötet börjar kl 09:00 - 15:00

Kallelse och dagordning 

Kallelse Regionfullmäktige 
Dagordning
Rapporter punkt 12
Verksamhetsberättelse
Bokslut
Valberedningens förslag
Kretsarnas nomineringar


 

Protokoll
Styrelse 211028
Styrelse 211111
Styrelse 211215 
Styrelse 220113
Styrelse 220210
Styrelse 220214
Regionfullmäktige 211117
Granskad: 21 mars 2022

Uppdaterad: