Nytt Kyl- och VVS avtal

Kyl- och VVS avtalet är klart
Publicerad:

–Vi har haft bra och konstruktiva förhandlingar mellan parterna och det är glädjande att vi nu har kunnat nå en överenskommelse om att slå samman Kyl- och VVS-avtalen. Genom sammanslagningen tar vi ett gemensamt ansvar för branschen och detta kommer också att ha en positiv betydelse för alla de som arbetar under nuvarande avtalen, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin.

 

–I det nya avtalet har vi fått bra villkor för våra medlemmar. Framförallt är jag glad över den stora lönehöjningen i kronor och ören, men också över att vi fått utökad arbetstidsförkortning och arbetsmiljöregleringen i avtalet säger Byggnads 2: e förbundsordförande Lars Hildingsson.

 

Kyl- och VVS avtalet i korthet

 

 

Sammanslagning av två avtal

 

Det nya avtalet är en sammanslagning av Kyl- och VVS-avtalen. Sammanslagningen innebär bl.a. att i det nya avtalet används de högsta/bästa nivåerna av de två gamla avtalen. Detta betyder högre nivåer för bl.a. övertidsersättning och OB-tilägg med mera.

 

 

Avtalets längd

 

Avtalet är treårigt och gäller under perioden 1 april, 2013 – 31 mars, 2016. Avtalet är uppsägningsbart det tredje året.

 

Löner

 

Avtalshöjning:

 

För perioden 1 april, 2013 – 31 mars, 2014: 3,69 kr/tim, 642 kr/mån

För perioden 1 april, 2014 – 31 mars, 2015: 4,28 kr/tim, 745 kr/mån

För perioden 1 april, 2015 – 31 mars, 2016: 4,53 kr/tim, 788 kr/mån

 

Lägstalön:

 

För perioden 1 april, 2013 – 31 mars, 2014: VVS: 142,50 kr/tim, 24 795 kr/mån,

Kyl: 25 143 kr/mån

För perioden 1 april, 2014 – 31 mars, 2015: Samtliga: 149,00 kr/tim, 25 926 kr/mån

För perioden 1 april, 2015 – 31 mars, 2016: Samtliga: 153,50 kr/tim, 26 709 kr/mån

 

Höjd semesterersättning

 

Kylmontörer får höjd semesterersättning från 1 % till 1,1 % för de med månadslön och från 13 % till 13,1 % för övriga lönedelar.

 

Arbetstidsförkortning

 

Arbetstidsförkortningen ökas med två timmar från 37 timmar till 39 timmar.

 

 

 

 

Kraftfull satsning på arbetsmiljön

 

Bättre standard i byggbodarna genom att samma krav på standarden som finns i bl.a. Byggavtalet skrivs in i detta avtal.

 

Efter modell och goda erfarenheter från Elektrikernas Installationsavtal skrivs nu arbetsgivarens arbetsmiljöansvar tydligt in i det nya avtalet.

 

Det innebär bl.a. att skyddsombud, MB-grupp/kontaktombud eller Byggnads region får större möjligheter att begära överläggning om brister i arbetsmiljön.

 

Kommer parterna inte överens kan man vända sig till Arbetsmiljöverket för att avgöra frågan.

Underlåtenhet att inte genomföra överläggning innebär kollektivavtalsbrott.

 

 

 

 

Arbetsgivaren tar ansvar för ackordssedel och fördelningslista

 

Arbetsgivaren får nu ansvaret för att skicka in ackordssedel och fördelningslista till Byggnads region. Detta var tidigare arbetstagarens ansvar.

 

Arbetstid

 

Representant för Byggnads region och ett enskilt företag kan ingå en överenskommelse om avvikelse från avtalets bestämmelser om arbetstid.

 

 

 

 

Arbetsgrupp om lönebildning i branschen

 

Parterna ska i en arbetsgrupp se över hur lönebildningen i branschen ska möta framtidens behov och utmaningar.

 

 

Uppdaterad: