Byggnads MellanNorrland

Tidigare lägga investeringar

Byggnads Mellannorrland uppmanar Kommuner och Regioner att tidigare lägga investeringar

Publicerad:

Spridningen av viruset covid-19 påverkar hela vårt samhälle initialt och det gäller att alla vi skall följa rådet från folkhällsomyndigheten.

Utvecklingen som nu sker är att vissa branscher drabbas hårdare än andra. Byggbranschen är till mångt och mycket en inhemsk bransch med många små och medelstora företag med lokal prägel. Vi vet också att en sysselsatt byggnads arbetare skapar ytterligare tre "nya arbetstillfällen" det innebär att det är effektivt sätt att hålla efterfrågan uppe om byggbranschen fungerar.

För mig som ordförande i Byggnads MellanNorrland ser jag det som viktigt i en svår tid få beslutsfattare att fatta beslut om åtgärder som kan upprätt hålla efterfrågan trotts det läge som finns. Detta gynnar samhället i stort både på kort och lång sikt.

Regeringen har och gör åtgärder för att skydda företag och anställda med skatte medel som man buffrat upp för framtida reformer. Detta är bra. Men det finns flera konkreta åtgärder som kan göras för att upprätthålla efterfrågan.

Därför uppmanar Byggnads MellanNorrland Kommuner och deras bolag att tidigarelägga små som stora projekt. Det kan vara takbyte- upprustning av skol lokaler fasad byte och fasad målning osv. Det kan också vara att tidigarelägga större planerade projekt.

Det handlar om att alla aktörer nu hjälps åt i en svår tid, tillsammans så går det bättre.

För mer information:
Jim Sundelin Ordförande Byggnads MellanNorrland
Tele 070-2056637

Uppdaterad: