Byggnadsarbetare

Fullmakter, öka inflytande

Fullmakter ett sätt att öka Byggnads medlemmars inflytande över produktionen.

Publicerad:

Erik Englund lagbas och FFV i företaget Trångsviken Bygg har sedan mitten av 2017 haft fullmakt gällande § 3 i Byggavtalet angående prestationslöner i företaget.

Erik Englund säger: Jag känner att företaget har en bra facklig mognad och att Byggnads medlemmar i företaget fått större inflytande över produktionen. Nu handlar inte prestations löneförhandlingar enbart om diskussioner gällande riktpunkter och fastadelar. Nu diskuteras det hur vi kan öka produktionstakten med god arbetsmiljö och där igenom få god löneutveckling.

Jag känner också att engagemanget bland mina arbetskamrater ökat, trots allt är byggandet ett lagarbete. Där vi Byggnads medlemmar vill vara med och påverka hur vi ska producera samt hur vi kan, på varje arbetsplats kunna få ta del av ökat arbetsproduktion i form av goda löner och goda arbetsvillkor.

 

Erik Englund

Erik Englund

Uppdaterad: