Kollektivavtal krav vid offentlig upphandling

Publicerad:
Alltid kollektivavtal vid offentliga upphandlingar

Kollektivavtal krav vid offentlig upphandling

Den svenska modellen skapar ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Sedan decennier tillbaka har modellen stått som en garant för en lönebildning som går i takt med samhällets ekonomiska tillväxt samtidigt som den skapat villkor för arbetare som innebär trygga anställningsvilllkor och schyssta löner reglerade genom kollektivavtal.

Idag kan vi konstatera att utvecklingen av den svenska modellen gått åt fel håll. Det saknas i många fall ordning och reda med försämrade arbetsvillkor som följd. Det finns exempel på byggen där arbetare ifrån andra länder inte har det skydd och rättigheter som inhemska arbetare har. Det drabbar enskilde arbetaren och de företag som sköter sig och inte vinner upphandlingarna när konkurrensens sätts ur spel med hjälp av dumpade villkor.

Detta drabbar givetvis vårt generella välfärdssystem som genom att hämta hem lägre skatteintäkter från företag (inga skatter och avgifter) och arbetstagare (lägre inkomst) får mindre resurser.

Vårt medlemskap i EU har inneburit många fördelar men även nackdelar. EU:s konkurrenslagstiftning och den situation den lett till på många svenska byggarbetsplatser är en av nackdelarna. Byggnads och Socialdemokraterna tror på konkurrens men inte på konkurrens genom försämrade villkor för arbetare. Vi vill att svenska och utländska företag konkurrerar om jobb i Sverige men det ska vara konkurrens genom kvalité och inte med lönedumpning.

Stat, kommuner, regioner och landsting upphandlar varor och tjänster för en kostnad om ca 600 miljarder kronor om året. Det är cirka en femtedel av Sveriges bruttonationalprodukt. Hur vi bestämmer oss för att använda dessa pengar kommer att få effekt på svensk arbetsmarknad. Genom tydliga krav vid offentlig upphandling kan vi tillsammans utveckla den svenska modellen med schyssta villkor på svensk arbetsmarknad.

Vi vill:
* Att upphandlingar med gemensamma skattemedel ska bidra till ordning och reda på svensk arbetsmarknad.
* Värna kvalitet och trygghet för löntagare och utmana idén om att lägst pris är bäst vid val av leverantörer vid offentlig upphandling.

Därför är Byggnads och Socialdemokraterna överens om att:
* Socialdemokratiskt ledda kommuner i Västernorrland och den socialdemokratiskt styrda regionen, ska i anbudsförfarandet kräva kollektivavtal eller tecknande av kollektivavtal vid offentlig upphandling.

Jim Sundelin                                   Bodil Hansson
Ordförande                                    Ordförande
Byggnads MellanNorrland          Socialdemokraterna Västernorrland.

Uppdaterad: