Östrands konflikten

Östrands konflikten, feluppsagda av "Peab" blev en positiv lösning.

Publicerad:

Det var sommaren 2016 som 14 medlemmar blev provanställda av Peab på jättebygget på Östrandsfabriken i Timrå. Byggnads Region MellanNorrland tog tvisteförhandling med Sveriges Byggindustrier och hävdade brott mot Byggavtalets regler för anställningsskydd och krävde skadestånd till varje berörd medlem.

Förhandlingen gick till central förhandling som slutade i oenighet, Byggnads centralt valde att gå vidare till att pröva frågan i AD. Detta gjorde att Peab valde att sätta sig i en "förlikningsprocess", och i slutet av juni i år blev Byggnads och Peab överens om att de berörda medlemmarna får ersättning samt att reglerna i Byggavtalet skall gälla och att en gemensam utbildning ska genomföras i Peab så att samma situation ej uppstår igen.

- Det känns bra att vara medlem i en stark facklig organisation som Byggnads när det kärvar till. Vi alla berörda känner oss nöjda och det känns skönt att vi har fått en upprättelse. Att i sak bli förtalad att vi misskött jobbet är ingen som ska behöva stå ut med. Jag hoppas att inga andra medlemmar ska hamna i samma situation som oss. Det som också är viktigt är att alla medlemmar håller ihop, säger Christer Sjölund en av de berörda medlemmarna.

- Det vi har hävdat hela tiden är att våra regler när det gäller provanställning, är att arbetsgivaren ska förhandla både före och efter man tänkt påbörja och avsluta en provanställning. Detta skedde ej i det här fallet och det känns bra att vi kan gå vidare med att utbilda Peabs organisation om avtalets regler avseende anställningsskydd, säger Byggnads Region MellanNorrlands ordförande, Jim Sundelin.

Uppdaterad: