Byggnadsbodar

Överenskommelse med NCC

Överenskommelse träffad mellan Byggnads samtliga regioner och NCC Sverige AB om en företagsanpassad löneöverenskommelse

Publicerad:

Nu har den slutliga överenskommelsen träffats mellan Byggnads samtliga regioner och NCC Sverige AB om en företagsanpassad löneöverenskommelse. Överenskommelsen ska tillämpas på NCC Sverige ABs samtliga arbetsplatser där någon av Byggnads regioner är lokal part i enlighet med § 3 i Byggavtalet där prestationslön är huvudlöneform.

Överenskommelsen innebär att det finns ett lönesystem med en modell bestående av två valbara alternativ; ackordslön och resultatlön.

Innan val av alternativ sker ska laget och Byggnads region få erforderliga handlingar. Om enighet inte kan nås så ska en förhandlingsgrupp konsulteras. Om inte heller denna förhandlingsgrupp kan enas så väljer i första hand laget alternativ. Partsställningen och förhandlingsordningen är dock oförändrade, det är alltså Byggnads region och företaget som är part i den lokala löneförhandlingen.

Överenskommelsen innebär att det blir prestationslön på NCC Sverige ABs samtliga arbetsplatser över 900 timmar. Den innebär också att NCC Sverige AB kommer att lämna över det underlag som behövs för att kunna välja lönealternativ och det kommer att finnas en träffad överenskommelse för arbetsplatsen inom 8 veckor från byggstart.

Överenskommelsen kommer att tillämpas på alla nya arbetsplatser och de arbetsplatser som ännu inte har förhandlats klart.

Uppdaterad: