Byggnads Öst

Försäkringsinformatör

Rollen som försäkringsinformatör

Du förväntas inte att vara en expert, utan ha en övergripande kunskap. Att sprida försäkringsinformation är en viktig del av vårt samlade fackliga uppdrag för att stärka rättisan och tryggheten bland våra medlemmar. Som försäkringsinformatör är du också fackligt förtroendevald, det innebär exempelvis att du inte bara har rätt att prata försäkringsfrågor, utan även andra typer av fackliga frågor på betald arbetstid.

Uppgifter

  • Ge övergripande information om försäkringsskyddet vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall.
  • Hänvisa kollegor om vart de kan vända sig för att få mer information
  • Hjälpa kollgor att göra en sjuk- och skadeanmälan

Utbildning

Du får utbildning genom LO under fyra dagar. Under utbildningen får du grundläggande kunskap om de kollektivavtalade försäkringarna. Du får tips om hur du kan nå ut med information på bästa sätt. Varje år kallas du till en endagars vidareutbildning där du får information om eventuella nyheter. LO ersätter dig under utbildningstiden.

Uppdaterad: