Försäkringsinformatör

Rollen som försäkringsinformatör

Du förväntas inte att vara en expert, utan ha en övergripande kunskap. Att sprida försäkringsinformation är en viktig del av vårt samlade fackliga uppdrag för att stärka rättisan och tryggheten bland våra medlemmar. Som försäkringsinformatör är du också fackligt förtroendevald, det innebär exempelvis att du inte bara har rätt att prata försäkringsfrågor, utan även andra typer av fackliga frågor på betald arbetstid.

Uppgifter

  • Ge övergripande information om försäkringsskyddet vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall.
  • Hänvisa kollegor om vart de kan vända sig för att få mer information
  • Hjälpa kollgor att göra en sjuk- och skadeanmälan

Utbildning

Du får utbildning genom LO under fyra dagar. Under utbildningen får du grundläggande kunskap om de kollektivavtalade försäkringarna. Du får tips om hur du kan nå ut med information på bästa sätt. Varje år kallas du till en endagars vidareutbildning där du får information om eventuella nyheter. LO ersätter dig under utbildningstiden.

Uppdaterade riktlinjer - Uppvisande av vaccinationsbevis


Fr o m måndagen den 6 december och tillsvidare ska du uppvisa vaccinationsbevis för att delta på samtliga möten/träffar/utbildningar som vi anordnar.

Precis som tidigare ska du sprita av händerna vid receptionen innan du går vidare in i våra lokaler.

Har du symptom stannar du hemma. Om du har anmält dig till en utbildning, behöver du så snart som möjligt meddela oss att du inte kommer.

Är du intresserad av att bli fackligt förtroendevald? Anmäl ditt intresse genom att följa länken nedan


Intresseanmälan fackligt förtroendeuppdrag

Anmälan

Nedan anmäler du dig eller anmäler förhinder till den kurs du blivit kallad. Kallelsen kommer via sms, så håll dina uppgifter aktuella på Mina sidor

Har du anmält dig och får förhinder, meddela oss det så snart som möjligt genom att mejla till anmalanost@byggnads.se Uppge namn, personnummer/medlemsnummer, kursnamnet och vilket datum du anmält dig till.

Välj det kurstillfället du blivit kallad till (även vid förhinder)

Försäkringsinformatörsträff (Obligatorisk)
Anmälan (Obligatorisk)
Uppdaterad: