Lagbas

Grund

Påfarten (1 dag)

Förkunskap

FFV-Grund (4 dagar)

Lagbasutbildning 

Lagbaskurs

Fortbildning

Lagbaskonferens

Ledighet och ersättning 

Utbildningstiden berättigar till ledighet med betalning enligt Förtroendemannalagens §6 och 7. Ersättning för din förlorade arbetsinkomst för utbildningen och restid under ordinarie arbetstid ska därför betalas av din arbetsgivare, enligt reglerna i Förtroendemannaöverenskommelsen. För att få rätt till reskostnadsersättning krävs en överenskommelse med din arbetsgivare innan kursen påbörjas.

Ledighetsansökan Kom ihåg att begära ledigt från din arbetsgivare i så god tid som möjligt.

Är du intresserad av att bli fackligt förtroendevald? Anmäl ditt intresse genom att följa länken nedan

Intresseanmälan fackligt förtroendeuppdrag

Kontaktperson

Jörgen Drott
Telefon: 010-601 13 30
jorgen.drott@byggnads.se

Anmälan

Nedan anmäler du dig eller anmäler förhinder till den kurs du blivit kallad. Kallelsen kommer via sms, så håll dina uppgifter aktuella på Mina sidor. 

Har du anmält dig och får förhinder, meddela oss det så snart som möjligt genom att mejla anmalanost@byggnads.se Uppge namn, personnummer/medlemsnummer, Lagbasutbildning och vilket datum du har anmält dig till.

Välj det kurstillfället du blivit kallad till (även vid förhinder)

Lagbasutbildning
Anmälan
Uppdaterad: