Skyddsombud

Kurserna för skyddsombud består av flera etapper där du går kurser under en period på fyra år.

Hur utses ett skyddsombud?

Det är inte arbetsgivaren som utser skyddsombud, utan skyddsombudet väljs av arbetskamraterna och utses av Byggnads.

Grund

Påfarten (1 dag)

Medlemsutbildning (3 dagar)

Steg 1

Introduktionsdag (1 dag)

År 1

  1. Startkurs (3 dagar)
  2. Prevention (1 dag)

År 2

  1. Samverkan och förändringsarbete (2 dagar)
  2. De viktigaste föreskrifterna (1 dag)

År 3

  1. Skyddsombudsdag (1 dag)
  2. Rehabilitering och försäkringar (1 dag)

År 4

  1. Skyddsombudsdag (1 dag)
  2. Prevention (1 dag)

Ledighet och ersättning 

Utbildningstiden berättigar till ledighet med betalning enligt Förtroendemannalagens §6 och 7. Ersättning för din förlorade arbetsinkomst för utbildningen och restid under ordinarie arbetstid ska därför betalas av din arbetsgivare, enligt reglerna i Förtroendemannaöverenskommelsen. För att få rätt till reskostnadsersättning krävs en överenskommelse med din arbetsgivare innan kursen påbörjas.

Är du intresserad av att bli fackligt förtroendevald? Anmäl ditt intresse genom att följa länken nedan

Intresseanmälan fackligt förtroendeuppdrag

Anmälan

Du får en kallelse hemskickad till dig med information och ledighetsansökan. Glöm inte att anmäla eller avanmäla dig till Byggnads Öst. 

Kontaktperson

Kjell Strömlind
Telefon: 010-601 13 24
Skicka mejl

Uppdaterad: