Alla kan göra något!

Målgrupp

Förtroendevalda och anställda inom LO fackförbunden

Innehåll

Denna kurs ingår i LOs och förbundens gemensamma satsning mot främlingsfientlighet och antidemokratiska krafter. Fackföreningsrörelsen har ett stort ansvar att motverka fascism och rasism såväl bland medlemmarna som inom arbetarklassen i övrigt. Det arbetet börjar hos var och en av oss.

Denna utbildning fokuserar därför på fackföreningsrörelsens grundläggande värderingar och vilka konsekvenser de får för oss i vårt fackliga arbete.

Ekonomi

Ansök om ledighet enligt förtroendemannalagen (FML) §6, dvs ledighet utan lön. Sändande förbund tar kostnaden för förlorad arbetsförtjänst för sina deltagare.

Utbildningstillfällen och intresseanmälan

Följ länken för att se vilka datum Alla kan göra något! äger rum och för att göra en intresseanmälan.

Kontaktperson

Niklas Landstedt
010-601 13 27
niklas.landstedt@byggnads.se

Uppdaterad: