Facket & Samhället

Målgrupp:

Medlemmar i LO Fackförbunden

Innehåll:

Detta är en tvärfacklig utbildning som genom samtal och diskussioner ger deltagarna möjlighet att utifrån både ett individperspektiv och organisationsperspektiv reflektera över nyttan av fackligt-politisk samverkan. Utbildningen tydliggör fackföreningsrörelsens ansvar och möjlighet när det gäller samhällets utveckling samt ger en överblick över ideologier och politiska strömningar och hur de påverkar vårt samhälle. Tyngdpunkten är våra egna värderingar. Utbildningen ska även skapa en insikt och förståelse om villkoren för våra olika yrken och fackföreningar.

Förkunskap:

Medlem i Facket

Ekonomi:

Ansök om ledighet enligt Studieledighetslagen. Förlorad arbetsförtjänst ersätts med stipendium från LO:s stipendiefond.

Anmäl dig till Facket och Samhället

Kontaktperson:

Niklas Landstedt
Telefon: 010-601 13 27
E-post: niklas.landstedt@byggnads.se

Uppdaterad: