OM FACKET

Beskrivning

OM Facket är en i raden av tvärfackliga ungdomskurser i LO ungs nya utbildningspaket. En kurs som ger dig en första inblick i den fackliga organisationen, dina rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet och hur du kan påverka både i organisationen och på din arbetsplats.

Kursinnehåll

  • Människovärde
  • Unga arbetare och makten på arbetets marknad
  • Klass och rättvisa
  • Facklig aktion och påverkan

Tidsomfång

Utbildningen är på 16 timmar fördelat på två dagar, fyra kvällar eller en helg. 

Målgrupp

Medlemmar och blivande medlemmar under 30 år.

Förkunskaper

Inga

Ekonomi

Byggnads Öst står för förlorad inkomst alternativt stipendium för dig som är medlem. LO-distriktet står för resor och konferenskostnader, samt eventuellt boende. Är du inte medlem, står LO-distriktet för stipendium som motsvarar 110 kronor i timmen skattefritt.

Utbildningstillfällen och intresseanmälan

Följ länken för att se vilka datum OM Facket äger rum och för att göra en intresseanmälan.

Kontaktperson

Niklas Landstedt
Telefon: 010-601 13 27
E-post: niklas.landstedt@byggnads.se 

Uppdaterad:
Kategorier: