LÖSEN

LÖSEN är för dig som har anställda som går under Byggavtalet eller Entreprenadmaskinavtalet. Du som har tecknat hängavtal med Byggnads ska lämna elektroniska granskningsuppgifter via Byggnads hemsida.

LÖSEN är ett elektroniskt verktyg för lönegranskning och statistiksammanställning som tagits fram tillsammans med Byggföretagen.

Längst ned på denna sida hittar du dokument som kan vara bra att ha när du ska rapportera i LÖSEN.

Byggföretagen och Byggnads har i Byggavtalet 2010 kommit överens om att byggföretag ska skicka lönegranskningsunderlag till Byggnads. Personuppgifter som skickats in för oorganiserade arbetstagare eller arbetstagare i andra fackförbund ska inte kunna identifieras. Därför har Byggföretagen och Byggnads tagit fram ett gemensamt elektroniskt verktyg för lönegranskning och statistiksammanställning kallat LÖSEN.

Så här går du som företagare tillväga för att arbeta med LÖSEN:

 • Lämna din e-postadress och organisationsnummer genom att ringa eller maila till Byggnads.
 • Gå in på www.byggnads.se/arbetsgivare/losen
  Du loggar in med ditt organisationsnummer som användarnamn.
  Om du har fått ett lösenord ska det skrivas in - om det inte fungerar klicka då på texten "glömt lösenord", välj "företag" och fyll i ditt organisationsnummer, så kommer ett nytt lösenord med e-post.
 • När du kommer till nästa sida så är det viktigt att du läser vad som står där innan du går vidare.
 • Inne i webbformuläret (Excelmallen) är det viktigt att du skriver rätt, annars kommer redovisningen att makuleras - och du måste skicka in en ny redovisning.
 • För de som har avtalad månadslön anges summan av denna.
 • Skriv hur många timmar personen har jobbat och under lönesumma skrivs lönesumman (bruttolönen) som personen har haft under löneperioden (inte timlönen).
 • Skriv rätt fördelningstal*, en person som har yrkesbevis ska skrivas som 100, övriga ska skrivas efter var de ligger i lönestegen (se sid 50-55 i Byggavtalet 2010).
 • Avtalskod: Bygg har 28075 och Maskin 10075.

*Det finns dokument bakom inloggningen som ger svar på vad fördelningstal är och hur detta anges. Det finns även listor på län/kommunkoder. 

Mer information om LÖSEN och lönerapportering hittar du på www.bygglosen.se 

FÖR FÖRETAG SOM ÄR MEDLEMMAR I Byggföretagen ELLER MASKINENTREPRENÖRERNA:

Vänligen ta kontakt med dem för lösenord och eventuella frågor. För kontaktuppgifter och inloggningssida gå in på:

Lösenredovisning medlemsföretag Byggföretagen & Maskinentreprenörerna

Granskad: