Kursupplägg för förtroendevalda

I tabellen nedan kan du se hur utbildningsplanen ser ut för våra olika förtroendeuppdrag.

Gemensamt för FFV, lagbas, skyddsombud och MB-ledamot är att alla börjar med Påfarten. Därefter är det FFV-grund. Sedan byggs din utbildning vidare steg för steg enligt modellen nedan. 

Vi kallar dig varje gång när det är dags för dig att gå nästa steg.

FFV-GRUND FFV-GRUND FFV-GRUND FFV-GRUND

Obligatorisk utbildning
(4 dagar)
         ↓
Steg 1 och 2

 • Du, medlemmen och förbundet
 • Våra byggavtal
 • Laget
 • Påverka arbetsplatsen
 • Hur ska vi gå vidare?

FÖRSÄKRINGS-
INFORMATÖR
(2 dagar, utbildas av Avtalat)

Uppgifter:

 • Informera om försäkringar som finns
 • Svara på frågor om försäkringar och vad som händer vid långvarig sjukdom eller arbetsskada
 • Hjälpa medlemmar att göra anmälningar
 • Hålla sig uppdaterad om alla försäkringar

Obligatorisk utbildning
(4 dagar)
         ↓
Steg 1 och 2

 • Du,
  medlemmen och förbundet
 • Våra byggavtal
 • Laget
 • Påverka arbetsplatsen
 • Hur ska vi gå vidare?

LAGBAS-
KURSEN

Introduktion och lagbasutbildning
(5 dagar)

 • Introduktion
 • Vad innebär upp­draget som lagbas?
 • Vilka regler har vi att förhålla oss till?
 • Olika typer av mätbara lönemodeller
 • Det dagliga arbetet.

LAGBAS PÅBYGGNAD
(8 dagar, utförs centralt)

Obligatorisk utbildning
(4 dagar) 
           ↓
  Steg 1 och 2

 • Du,
  medlemmen och förbundet
 • Våra byggavtal
 • Laget
 • Påverka arbetsplatsen
 • Hur ska vi gå vidare?

SKYDDSOMBUDS-
KURSEN

4 år (12 dagar+ Årlig vidareutbildning 5 timmar)

År 1

 • Startkurs, tre dagar
 • Byggnads två
  dagar, steg 1 och 2.

År 2

 • Prevention 1
 • Byggnads två dagar, steg 3 och 4.

År 3

 • Samverkan och förändringsarbete

År 4

 • Prevention 2
 • De viktigaste föreskrifterna
 • Plus: Varje år finns en skyddsombudsdag

Obligatorisk utbildning
(4 dagar) 
           ↓
  Steg 1 och 2

 • Du,
  medlemmen och förbundet
 • Våra byggavtal
 • Laget
 • Påverka arbetsplatsen
 • Hur ska vi gå vidare?           ↓

OBLIGATORISK
UTBILDNING
(8 dagar, steg 1-2 utförs regionalt)

Steg 1

 • Avtal och förhandlingar
 • Lagar och regler
 • Utvecklingsavtal
 • Förhandlings­strategi

Steg 2

 • MBÖ
 • UVA
 • Förhandling

Steg 3
(3 dagar, utförs centralt)

 • Medbestämmande­lagen
 • Förtroendmanna­lagen
 • Förhandlings­övning.

ARBETSMILJÖ I SAMVERKAN
(3 dagar, utförs centralt)

Uppdaterad: