Glasarbetare

Fotograf: BrooklynJohn

Lärling under Glasmästeriavtalet

Yrkesutbildningsavtal för glasmästeribranschen.

 

§ 2 Utbildningsformer, utbildningstid
Detta avtal reglerar följande yrkesutbildningsformer:
- färdigutbildning i företag efter förberedande gymnasial utbildning i yrket
- utbildning i företag utan förberedande gymnasial utbildning i yrket
- traditionell lärling
- färdigutbildning i företag efter förberedande yrkesutbildning av annan utbildningsgivare.

2.1 Utbildningsanordnare
Utbildning enligt detta utbildningsavtal kan förmedlas av gymnasieskola, glasföretag eller annan av Lärlingsnämnden godkänd utbildningsanordnare.

2.4 Utbildningstidens längd vid ungdomsutbildning
Gymnasieutbildning:
Grundutbildning till glasmästeritekniker i gymnasieskola och därefter färdigutbildning i företag. Total utbildningstid 5 500 timmar.

Företagsutbildning:
Utbildning till glasmästeritekniker i företag kompletterad med teoretisk utbildning fastlagd av Lärlingsnämnden. Total utbildningstid 5 500 timmar.

3.2 Utbildningsbok
Lärling ska av Lärlingsnämnden få utbildningsbok. Den ska förvaras av arbetsgivaren och i den ska regelbundet föras in utbildningsmoment och utbildningstimmar.

3.8 Yrkesprov - yrkesbevis
För att få ett yrkesbevis för glasmästeritekniker och erhålla en avtalad gratifikation krävs ett godkänt yrkesprov som genomförs enligt anvisningar i Råd och Anvisningar till Yrkesutbildningsavtalet och detta avtal.

Glasbranschföreningen: http://www.gbf.se/

Har du någon fråga eller fundering? Kontakta Christopher Rydell

 

Uppdaterad: