Byggnads Småland-Blekinge

Regionstyrelsen

Regionens högsta beslutande organ är regionfullmäktige. Regionfullmäktige väljer en regionstyrelse, som tillsammans med personalen ansvarar för regionens löpande verksamhet.

Uppdaterad: