Sign up / zostań członkiem - coordination

Byggnads is a trade union for all construction workers. Most people who work at construction sites in Sweden are included. Being a member of Byggnads is valuable in many ways. As a member you can get help in many different areas. At the moment, it only costs 100 SEK a month for your first three months. Be sure to be one in the team you too!

If you do not have a social security number, you can become a member with a coordination number. Click on the link and fill in your details to apply for membership.

Sign up / zostań członkiem

Byggnads jest związkiem zawodowym dla wszystkich pracowników budowlanych. Większość osób pracujących na budowach w Szwecji jest uwzględniona. Bycie członkiem Byggnads jest cenne na wiele sposobów. Jako członek możesz uzyskać pomoc w wielu różnych dziedzinach. W tej chwili kosztuje tylko 100 SEK miesięcznie za pierwsze trzy miesiące. Upewnij się, że jesteś jednym z nich w zespole!

Jeśli nie masz numeru ubezpieczenia społecznego, możesz zostać członkiem z numerem koordynacyjnym. Kliknij link i podaj swoje dane, aby ubiegać się o członkostwo.

Uppdaterad: