Pensionär

Nedan följer information som gäller dig som är pensionär eller som snart ska bli.

Pensionär - fortsatt medlem

Även som pensionär kan du fortsätta att vara medlem i Byggnads. Det finns många fördelar med att vara medlem. Alla pensionerade medlemmar fortsätter att få tidningen Byggnadsarbetaren och genom den får du information om vad som händer inom facket och vilka olika aktiviteter som är aktuella. Som pensionär fortsätter du också att omfattas av vissa medlemsförsäkringar, bland annat en fritidsförsäkring.

Sänkt medlemsavgift

Om du tänker gå i pension och vill vara kvar som medlem i Byggnads kommer din medlemsavgift att sänkas till 55 kr i månaden. Du som tidigare tillhörde Svenska Bleck och Plåtslagareförbundet kommer precis som tidigare även att betala avgift för den kollektiva hemförsäkringen.

Om du trots alla fördelar inte vill fortsätta som medlem i Byggnads efter din pensionering vill vi att du kontaktar Medlemscentret och meddelar detta. Då kommer du få hem en utträdesansökan för underskrift.

Uppdaterad: