Sunnerbo

Välkommen till medlemskretsen i verksamhetsområde Sunnerbo

SMS utskick
Alla som är medlem i Byggnads får sms om kommande kretsmöten ifrån den krets man tillhör, alltså den krets där du är folkbokförd.

Kontaktpersoner

Ordförande: Göran Persson, 073-432 09 73 goranskolgatan@telia.com

Sekreterare: Stefan Salomonsson, 070-279 40 12 saksalomonsson@hotmail.com

Uppdaterad: