Byggnads Småland-Blekinge

Lärling

Med lärling menar man gymnasielärling eller företagslärling. Gymnasielärling är du som gått en yrkesinriktad utbildning på gymnasiet. Företagslärling är du som utbildar dig inom ett företag. Om du är över 20 år räknas du som vuxenlärling, och om du är under 20 år räknas du som ungdomslärling.

Vad innebär det att vara lärling i ett företag?

Under din lärlingsutbildning får du erfarenhet och kunskap som du kommer att ha stor nytta av i ditt kommande yrke. Som lärling är du ännu inte färdigutbildad arbetstagare och saknar därför ditt yrkesbevis. De företag som tar emot dig som lärling ska ha en medarbetare som är ansvarig för utbildningsfrågor och du får också en handledare som ska hjälpa och stödja dig under utbildningstiden.

När får jag mitt yrkesbevis/branschcertifikat?

För att bli färdigutbildad arbetstagare måste du uppfylla vissa mål och utbildningstimmar inom ditt yrke. Alla dina utbildningstimmar måste dokumenteras och godkännas av din handledare. Det gör du och din handledare genom din elektroniska lärlingsbok. Genom e-boken är det lätt både för dig och din handledare att följa din kunskapsutveckling på resan mot ditt yrkesbevis/certifikat.

Antalet timmar du ska gå igenom för att få ditt yrkesbevis kan variera om du är gymnasielärling eller företagslärling. 

Vad gäller när jag anställs som lärling?

När en lärling med gymnasieutbildning eller vuxenutbildning fått en lärlingsanställning är nästa steg att skicka in en lärlingsanställningsanmälan till berörd BYN region för att få ut en digital utbildningsbok, en så kallad e-bok. När du anställs som lärling ska också en särskild anställningsbekräftelse upprätttas. Du omfattas under lärlingstiden av respektive avtalsområdes utbildningsavtal. När du fullgjort din lärlingsutbildning kan du få en fortsatt anställning med de normala regler som gäller för anställningsskydd.

För att kunna utfärda en e-bok måste företaget du är anställd hos vara bundet av kollektivavtal. Din arbetsgivare måste alltså ha kollektivavtal för att du ska kunna tillgodoräkna dig dina arbetade timmar. 

Om du inte kan fortsätta din anställning under utbildningstiden på grund av arbetsbrist ska den yrkeskommitté som ditt yrke tillhör försöka hjälpa dig att hitta anställning hos annan arbetsgivare.

För mer information se nedan.

Byggnadsindustrins yrkesnämnd: http://www.byn.se/
Glasbranschföreningen: http://www.gbf.se/
Plåtslageri- och ventilationsbranschen: https://pvf.se/
VVS-branschens yrkesnämnd: https://vvsyn.se/

Granskad: