Lärling

Med lärling menar man gymnasielärling eller företagslärling. Gymnasielärling är du som gått en yrkesinriktad utbildning på gymnasiet. Företagslärling är du som utbildar dig inom ett företag.

Vad innebär det att vara lärling i ett företag?

Under din lärlingsutbildning får du erfarenhet och kunskap som du kommer att ha stor nytta av i ditt kommande yrke. Som lärling är du ännu inte färdigutbildad arbetstagare och saknar därför ett yrkesbevis. De företag som tar emot dig som lärling ska ha en person som är ansvarig för utbildningsfrågor på företaget och du får också en handledare som ska hjälpa och stödja dig under utbildningstiden.

När får jag mitt yrkesbevis/branschcertifikat?

För att bli färdigutbildad arbetstagare måste du uppfylla vissa mål och utbildningstimmar/månader inom ditt yrke. Genom e-boken är det lätt både för dig och din handledare att följa din kunskapsutveckling på resan mot ditt yrkesbevis/certifikat.

Antalet timmar du ska gå igenom för att få ditt yrkesbevis kan variera om du är gymnasielärling eller företagslärling. 

Vad gäller när jag anställs som lärling?

När en lärling med gymnasieutbildning eller företagsutbildning fått en lärlingsanställning är nästa steg att göra en lärlingsanställningsanmälan till berörd BYN-/TIA-region för att få ut en digital utbildningsbok, en så kallad e-bok. När du anställs som lärling ska också en särskild anställningsbekräftelse upprätttas. Du omfattas under lärlingstiden av respektive avtalsområdes utbildningsavtal. När du fullgjort din lärlingsutbildning kan du få en fortsatt anställning med de normala regler som gäller för anställningsskydd.

För att kunna utfärda en e-bok måste företaget du är anställd hos vara bundet av kollektivavtal. Din arbetsgivare måste alltså ha kollektivavtal för att du ska kunna tillgodoräkna dig dina arbetade timmar. Tryck på länken om du vill veta om företaget har kollektivavtal: Kollektivavtalskollen

För mer information se nedan.

Byggnadsindustrins yrkesnämnd: http://www.byn.se/
Glasbranschföreningen: http://www.gbf.se/
Plåtslageri- och ventilationsbranschen: https://www.pvforetagen.se/
VVS-branschens yrkesnämnd: https://vvsyn.se/

Uppdaterad: