VVS-kopplingar

Fotograf: jarmoluk

Lärling under Teknikinstallationsavtalet

KUB – kvalitetssäkrad utbildning

Oavsett om du utbildar dig till VVS-montör, industrirörmontör eller isoleringsmontör så slutförs din utbildning på ett företag. På företaget lär du dig de praktiska arbetsuppgifterna som du måste kunna för att arbeta som montör.
Hur lång färdigutbildningstiden på företaget är beror på vilket yrke du utbildar dig till. När du är klar och godkänd på utbildningen får du ett branschcertifikat som bevis på att du har de kunskaper som branschen kräver. Det certifikatet har du nytta av resten av ditt arbetsliv.

Utbildningsavtal

För att du ska kunna bli branschcertifierad är det tre grundförutsättningar som måste uppfyllas:

 1. Företaget som ska utbilda dig ska vara kopplat till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. Antingen som medlemmar hos Installatörsföretagen eller genom hängavtal med Byggnads.
 2. Företaget ska teckna ett utbildningsavtal med dig.
 3. Du ska även uppfylla de grundkrav vi har, till exempel ska du ha godkända betyg i vissa kurser och du ska ha godkänt på branschprovet (VVS-montör och isoleringsmontör) eller få dina kunskaper intygade av företaget (industrirörmontör).

Utbildningsavtalet tecknas i vårt webbbaserade system KUB som som står för Kvalitetssäkrad Utbildning. KUB har tagits fram för att underlätta och säkra kvalitén under färdigutbildningstiden. Det är företaget som registrerar utbildningsavtalet i KUB och därefter får du som anställd under utbildning (hette förut lärling) logga in och godkänna avtalet. Här hittar du KUB

Interaktiv uppföljning

Under din utbildning på företag kommer din utbildning följas upp på tre olika sätt:

Teoretiska frågor som du löpande ska besvara under utbildningen. Frågorna underlättar för dig att upprätthålla dina kunskaper från skolan och visar vad branschen tycker är viktigt att du lär dig under färdigutbildningstiden och gör dig mer förberedd på branschprovet.

Praktiska moment fylls i kontinuerligt av dig under utbildningstiden. Du fyller i vad du arbetat med och företaget intygar att det stämmer. De praktiska momenten visar vad utbildningen ska innehålla enligt branschen och underlättar för både dig och företag så ni vet vad det är du ska kunna och inte missar någon del.

Intygande av kunskapsmål. För att bli branschcertifierad räcker det inte att bara att arbeta med olika moment, du måste också kunna och förstå vad det är du gör. Företaget ska intyga att du uppfyller de kunskapsmål som finns för yrket och att du är väl förberedd för branschprovet eller att du som industrirörmontör kan bli branschcertifierad. Med hjälp av kunskapsmålen vet både företaget och du att du har fått den utbildning som du ska ha.

Så här går det till

 1. Företaget ansöker om inloggning.
 2. Företaget registrerar utbildningsavtalet. Inloggning skickas till anställd under utbildning.
 3. Anställd under utbildning loggar in och godkänner avtalet. Den anställde kan även avslå avtalet, då raderas alla uppgifter om avtalet och personen.
 4. Företaget ska registrera och intyga att den anställde har godkända betyg för att få avlägga branschprovet. Detta bör ske i samband med utbildningsavtalets tecknande.
 5. Den anställde under utbildning besvarar teorifrågor och fyller i de praktiska moment som han eller hon arbetat med.
 6. Företaget godkänner att de praktiska momenten har genomförts.
 7. Företaget kan flytta upp den anställde under utbildning till nästa period när kraven är uppfyllda. Kraven är att visst antal teoretiska frågor har besvarats och att den anställde arbetat 850 timmar (under minst fem månader).
 8. Företaget intygar under utbildningens gång att den anställde uppfyller kunskapsmålen som finns för yrket.
 9. Företaget anmäler den anställde till branschprov (gäller VVS och isolering) när den anställde uppfyller kraven.
 10. Provplatsen kallar till prov via mejl. När ett godkänt prov gjorts utfärdas ett branschcertifikat automatiskt och utbildningsavtalet avslutas.

VVS-branschens yrkesnämnd

Har du någon fråga eller fundering? Kontakta Dennis Borglin, tfn 010  - 601 14 88 alternativt dennis.borglin@byggnads.se

Granskad: