Pyramid med 4 försäkringar

Försäkringar för dig som bor och arbetar i Sverige

 1. Grunden i vårt försäkringsskydd, gäller för alla som bor och arbetar i Sverige. Beslutas av vår riksdag. 
  Försäkringskassans hemsida
  Pensionsmyndighetens hemsida

 2. De försäkringar du har utöver de lagstadgade tack vare att du arbetar på en arbetsplats som har kollektivavtal. 
  Afas hemsida
  Foras hemsida

 3. De försäkringar du har utöver lagen och kollektivavtalet tack vare att du är medlem i Byggnads.
  Folksams hemsida

 4. Privata, individuella försäkringar som du själv tecknar.

Avtalsförsäkringar

Alla som arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal omfattas av avtalsförsäkringar.
Avtalsförsäkringar är de försäkringar som finns i de kollektivavtal som Byggnads förhandlar fram med arbetsgivarna. Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats är du automatiskt försäkrad, eftersom du avstått en del av lönen till försäkringspremierna.

Du måste själv anmäla för att få ersättning från försäkringarna.

Försäkringarna i kollektivavtalet

Klicka på länkarna för att få mer information eller begära ersättning:

Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS) – om du är sjuk mer än 14 dagar i ett sträck
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) – om du skadar dig i jobbet
Föräldrapenningtillägg (FPT) – när du är föräldraledig
Försäkring om avgångsbidrag (AGB) – om du blir uppsagd och har fyllt 40 år
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) – om en nära anhörig avlider före 65 års ålder
Avtalspension – pensionspengar som arbetsgivaren betalat in till din pension.

Lär dig mer om avtalsförsäkringarna

I nätguiden Försäkringar genom jobbet kan du få mer kunskap om avtalsförsäkringarna och hur man anmäler en skada. Guiden har tagits fram av LO, IF Metall och övriga medlemsförbund och kan användas för självstudier eller som diskussionsunderlag på kurser och möten.

Till LO:s nätguide Försäkringar genom jobbet.

Medlemsförsäkringar

Genom medlemskapet omfattas du av en rad medlemsförsäkringar hos Folksam. Dessutom har du möjlighet att teckna fler försäkringar för dig och din familj till förmånligt pris.

Medlemsolycksfallsförsäkring Fritid

Trots alla skaderisker på jobbet, är det när du är ledig som de flesta olyckor sker. Som medlem i Byggnads har du ett olycksfallsskydd även när du är ledig. OBS! Från och med 1 januari 2020 ingår denna försäkring inte i medlemskapet för dig som är gymnasieelev. Försäkringen börjar gälla den månad som du går ut årskurs 3. 

Försäkringen innehåller bland mycket annat olycksfallsersättning, rehabiliteringskostnader och ersättning vid medicinsk invaliditet. För att försäkringen ska gälla krävs läkarbesök och att skadan anmäls inom tio år. För en tilläggskostnad kan du komplettera olycksfallsförsäkringen med att teckna till din make/maka, registrerade partner eller sambo eller öka på ersättningen för medicinsk invaliditet.

Mer om Medlemsolycksfall Fritid.

Kompletterande livförsäkring

Försäkringen Kompletterings-TGL ger dina närmaste en trygghet om det värsta händer – att du dör i yrkesverksam ålder. Den gäller för alla medlemmar som inte omfattas av Tjänstegrupplivförsäkring genom sin anställning.

Mer om Kompletterings-TGL.

Barngrupplivförsäkring

Försäkringen gäller om barnet avlider från graviditetsvecka 23 och till och med hela det kalenderår barnet fyller 18 år. Barnet ska vara stadigvarande boende i Norden. Barngruppliv omfattar även barn till make, registrerad partner eller sambo – om barnet är folkbokfört på samma adress som dig som är medlem.

Mer om Barngruppliv.

Hemförsäkring (För bleck och plåt inom Byggnads)

Mer om bleck och plåts hemförsäkring.

Komplettera med fler försäkringar till medlemspris

Utöver de försäkringar som ingår för alla medlemmar kan du komplettera med ytterligare försäkringsskydd hos Folksam. De frivilliga försäkringarna betalar du en månadskostnad för, men genom att vi är många medlemmar i Byggnads blir både pris och villkor mer förmånliga än om var och en enskilt skulle tecknat försäkringarna.

Våra frivilliga försäkringar är:

Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Hemförsäkring
Barnförsäkring
Juristförsäkring
Medlemsolycksfall Fritid för din partner
Sjuk- och efterlevandeförsäkring för din partner

Är du intresserad av att öka ditt försäkringsskydd genom att lägga till försäkringar? Kontakta Folksam på telefon 0771-950 950.

Har du pengar att hämta?

Missa inte att anmäla händelser som kan ge rätt till ersättning. Är du osäker vad som gäller för dig? Kontakta din försäkringsinformatör eller Folksam.

Är du blivande pensionär?

För Byggnads pensionärer finns ett skräddarsytt försäkringspaket.
Olycksfall 60+ ingår i medlemskapet.

Som seniormedlem kan du köpa till följande försäkringar till förmånligt pris genom ditt medlemskap i Byggnads:

• Sjukdom 60+
• Juristförsäkring

Information på fler språk

Folksam har en flerspråkig kundtjänst som erbjuder service på 17 språk förutom svenska, så att du ska kunna få information om dina medlemsförsäkringar på ditt eget språk. De språk som finns är:

• arabiska
• bosniska
• engelska
• finska
• italienska
• kroatiska
• kurdiska, nord
• kurdiska, syd
• pashto/dari
• persiska
• polska
• ryska
• serbiska
• somaliska
• spanska
• turkiska
• tyska

Till Folksams flerspråkiga kundtjänst.

Granskad: