Byggnads Småland-Blekinge

Utbildning

Byggnads Småland-Blekinges studier
- livets skola och medlemmens universitet

Studier är en viktig del av den fackliga verksamheten. Vår omvärld förändras och kraven på kunskap i det fackliga arbetet ökar. För att förbättra och utveckla våra arbetsförhållanden krävs det kunskap hos alla medlemmar. Den kunskapen kan varje medlem få bland annat genom våra medlemsutbildningar.

Det krävs också att våra fackliga förtroendevalda får den utbildning som uppdraget kräver. Vi har därför en mängd olika funktionsutbildningar för dessa uppdrag. Målet är att alla medlemmar med förtroendeuppdrag ska ha en bred grund att stå på.

Har du frågor om utbildningar kontakta utbildningsansvarig
Mattias Spångberg på tfn 010 - 601 14 76 alternativt mattias.spangberg@byggnads.se

Påfarten

Under 2019 har vi än så länge nio stycken Påfarten planerade i regionen, men det kan komma att bli fler om intresse finns hos våra medlemmar.

Lagbas

Under året kommer vi att genomföra två lasbasutbildningar á 5 dagar; en med start i mars och den andra med start i oktober.

Vi har åtta planerade lagbasträffar i regionen, två stycken i varje verksamhetsområde, som är förlagda till mars och november. Utöver dessa planerade lagbasträffar tillkommer det ytterligare träffar för de lagbasar i Kronobergs län och Blekinge län som tidigare kallats företagsvis.

MB - medbestämmande

Under 2019 har regionen planerat att genomföra två stycken MB steg 1, två stycken MB steg 2 samt två stycken MB steg 3.

Det kommer också att genomföras två MB-träffar per verksamhetsområde under året; en under våren och en under hösten.Det är de sammankallande MB-ledamöterna på Byggavtalet som kallas till dessa träffar i första hand.

Förutom ovannämnda utbildningar och MB-träffar kommer det att anordnas en regional MB-träff för MB-ledamöter på Teknikinstallationsavtalet i september.

FFV

Under 2019 har regionen planerat att genomföra två grundutbildningar för förtroendevalda; en i mars och en i september.

Det planeras också en konferens för FFV på Teknikinstalltionsavtalet under året.

Försäkringsinformatör

För våra försäkringsinformatörer planeras det fyra träffar, en i varje verksamhetsområde, under maj månad.

Skyddsombud

Regionen har planerat fem skyddsombudsintroduktioner/Byggnads exklusiva dagar under februari för våra nyutsedda skyddsombud. Varje introduktion följs under året upp av Byggnads exklusiva dagar dag 2, 3 och 4.

BAM (startkurs Bättre Arbetsmiljö) är en tredagars grundutbildning som än så länge är planerad till två olika tillfällen i regionen, ett under våren och ett under hösten.

Utöver dessa planerade utbildningar tillkommer det fyra årliga SO-träffar, en i varje verksamhetsområde, som kommer att genomföras under september-oktober.

Uppdaterad:
Kategorier: