Kalmar

Välkommen till medlemskretsen i verksamhetsområde Kalmar

SMS utskick
Alla som är medlem i Byggnads får sms om kommande kretsmöten ifrån den krets man tillhör, alltså den krets där du är folkbokförd.

Kontaktpersoner

Ordförande: Jim Halvorsen 070-869 33 14, slim2real@hotmail.com

Sekreterare: Mattias Spångberg, 010-601 14 76 mattias.spangberg@byggnads.se

Uppdaterad: