Anmäla underentreprenör byggavtalet

När företag som har hängavtal med Byggnads ska anlita underentreprenör måste anmälan till Byggnads alltid göras i god tid innan arbetet startat.

Anmälan behöver endast göras en gång per företag. Det är anlitande företag som ska göra en kontroll av tilltänkt UE. Minimiuppgifter av kontrollen framgår av nedanstående blankett.

Fyll i nedanstående blankett och mejla den digitalt till smaland-blekinge@byggnads.se eller posta den till
Byggnads Småland-Blekinge
Underentreprenörsanmälan
Radarvägen 9
392 41 KALMAR

Mejla blanketten direkt från Acrobat Reader:
Välj Arkiv/Skicka fil/Bifoga till e-postmeddelande. Välj Outlook eller fyll i e-postadress manuellt om ni har en annan mejlklient. Skicka sedan mejlet med bilagan som vanligt till vår angivna e-postadress.

Underskrift behövs inte.

 

Granskad: