Växjö

Välkommen till medlemskretsen i verksamhetsområde Växjö

SMS utskick
Alla som är medlem i Byggnads får sms om kommande kretsmöten ifrån den krets man tillhör, alltså den krets där du är folkbokförd.

Kontaktpersoner

Ordförande: Michael Gustafsson, 076-869 71 56  mggustafsson@hotmail.com

 Sekreterare: Dennis Borglin, 010 - 601 14 88 dennis.borglin@byggnads.se

Uppdaterad: