Material

Under denna sida finns material och länkar som kan vara bra att ha i kretsverksamheten. 

Här hittar vi som är aktiva i kretsarna bland annat kretshandboken som beskriver hur kretsen ska fungera på ett bra och enkelt sätt. I handboken hittar du även en lista på de vanligaste förkortningarna som Byggnads använder sig av och en ordlista som förklarar en del krångliga ord som vi använder i olika sammanhang.

Dokumentet "Årshjulet - Det demokratiska året" finns här där du kan se hur årshjulet ser ut för 2021. Det här dokumentet kan vara till stor hjälp när kretsen planerar sin verksamhet som kretsmöten, aktiviteter och kampanjer.

Granskad: