Plåtarbetare

Fotograf: PVF

Lärling under Plåt- och ventilationsavtalet

Det finns fem olika sätt att utbilda sig till byggnadsplåtslagare.

1. Gymnasieskolans treåriga byggprogram. I årskurs två väljer du byggnadsplåtslageri som inriktning. Efter utbildningen följer ca två år som lärling.

2. Om din gymnasieskola inte har inriktningen byggnadsplåtslageri kan du genom praktik i företag och utbildning, av branschen godkänd utbildare, ändå utbilda dig till plåtslagare utan att byta skola. Kompletterande utbildning ges på branschens skola PVF Teknikcentrum i Katrineholm.

3. Företagslärlingar blir anställda och utbildas dels på företaget och dels av branschen godkänd utbildare. Denna utbildningsform tar fyra år. Kompletterande utbildning ges på branschens skola PVF Teknikcentrum i Katrineholm.

4. 40-veckors plåtslageriutbildning genom Arbetsförmedlingen, varav 23 veckor är förlagda till branschens skola PVF Teknikcentrum i Katrineholm. Efter utbildningen följer 1,5 år – 2,5 år som lärling, beroende på tidigare yrkeserfarenheter.

5. På några platser i landet kan man få utbildningen genom Komvux. Det gäller främst platser där gymnasieskolan har en egen plåtslageriverkstad och yrkeslärare.

Yrkesutbildningen innefattar även en yrkesexamen. Efter godkänt prov så utfärdas ett yrkesbevis.

För att kunna bli anställd som lärling på ett företag skall ett utbildningskontrakt tecknats. För att kunna teckna det krävs det att företaget är kopplat till Plåt- och Ventilationsavtalet; antingen som medlemmar i Plåt- & Ventföretagen eller genom hängavtal med Byggnads.

Plåtslageri- och ventilationsbranschen: https://pvf.se/

Har du någon fråga eller fundering? Kontakta Göran Reinholdsson, tfn 010 - 601 14 56 alternativt goran.reinholdsson@byggnads.se

Granskad: