Byggnads Småland-Blekinge

Medlemsavgift

Din medlemsavgift varierar beroende på din inkomst och vilken region du tillhör. För medlemsavgiften du betalar arbetar vi för att du ska få bra lön och bra arbetsvillkor.

Som medlem i Byggnads kan du vara säker på att du får hjälp från oss om din arbetsgivare inte betalar rätt lön eller följer avtalet. Du kan få juridiskt stöd om du skulle behöva. Det kan gälla allt från försäkringsersättning vid sjukdom, olycksfall och rehabilitering till arbetslöshet.

Vad ingår i medlemsavgiften och vad ska jag betala?

Förutom möjligheten till juridiskt stöd ingår medlemsförmåner som viktiga försäkringar, förmånliga rabatter och Sveriges största byggtidning, Byggnadsarbetaren. Du kan få tillfälligt reducerad avgift om du blir sjuk, arbetssökande, skadad, föräldraledig eller börjar studera. När du går i pension betalar du endast en grundavgift. Du måste alltid kontakta din region för att få reducerad avgift.

Vad består medlemsavgiften av?

Medlemsavgiften består av två delar; en avgift till förbundet och en avgift till din region. Förbundsavgiften varierar beroende på din inkomst och regionsavgifter beslutar regionerna själva om på regionsfullmäktige. Är du medlem i a-kassan betalar du en avgift även dit.  

Följande medlemsavgifter gäller fr o m 1 januari 2019

Inkomst kr/h Inkomst kr/månad Förbunds-avgift Regions-avgift A-kassan Total månadsavgift
193 - 33 500 - 431 146 110 687
142 - 192 24 700 - 33 499 372 146 110 628
128 - 141 22 300 - 24 699 329 146 110 585
116 - 127 20 100 - 22 299 288 146 110 544
53 - 115 9 300 - 20 099 186 73 110 369
0 - 52 0 - 9 299 31 21 110 52 (+ a-kassa = 162)
Gymnasieelever         Avgiftsbefriade
Militär/vuxenutbildning         Avgiftsbefriade
Uppdaterad: