Byggnads Småland-Blekinge

Medlemsavgift

Din medlemsavgift varierar beroende på din inkomst och vilken region du tillhör. För medlemsavgiften du betalar arbetar vi för att du ska få bra lön och bra arbetsvillkor.

Som medlem i Byggnads kan du vara säker på att du får hjälp från oss om din arbetsgivare inte betalar rätt lön eller följer avtalet. Du kan få juridiskt stöd om du skulle behöva. Det kan gälla allt från försäkringsersättning vid sjukdom, olycksfall och rehabilitering till arbetslöshet.

Vad ingår i medlemsavgiften och vad ska jag betala?

Förutom möjligheten till juridiskt stöd ingår medlemsförmåner som viktiga försäkringar, förmånliga rabatter och Sveriges största byggtidning, Byggnadsarbetaren. Du kan få tillfälligt sänkt avgift om du blir sjuk, arbetssökande, skadad, föräldraledig eller börjar studera. När du går i pension betalar du endast en grundavgift. Du måste alltid kontakta Byggnads för att få sänkt avgift.

Vad består medlemsavgiften av?

Medlemsavgiften består av två delar; en avgift till förbundet och en avgift till regionen du tillhör. Förbundsavgiften varierar beroende på din inkomst och regionsavgifter beslutar regionerna själva om på regionfullmäktige. Är du medlem i a-kassan betalar du en avgift även dit.  

Följande medlemsavgifter gäller fr o m 1 oktober 2021

Inkomst kr/h Inkomst kr/månad Förbunds-avgift Regions-avgift A-kassan Total månadsavgift
201 - 35 000 - 450 150 137 737
148 - 200 25 800 - 34 999 388 150 137 675
134 - 147 23 200 - 25 799 343 150 137 630
122 - 133 21 200 - 23 199 300 150 137 587
55 - 121 9 600 - 21 199 194 71 137 406
0 - 54 0 - 9 459 33 21 137 54 (+ a-kassa = 191)
Gymnasieelever, militär, vuxenutbildning         Avgiftsbefriade
Uppdaterad: