Byggnads Småland-Blekinge

Medlemsavgift

Din medlemsavgift varierar beroende på din inkomst och vilken region du tillhör. För medlemsavgiften du betalar arbetar vi för att du ska få bra lön och bra arbetsvillkor.

Som medlem i Byggnads kan du vara säker på att du får hjälp från oss om din arbetsgivare inte betalar rätt lön eller följer avtalet. Du kan få juridiskt stöd om du skulle behöva. Det kan gälla allt från försäkringsersättning vid sjukdom, olycksfall och rehabilitering till arbetslöshet.

Vad ingår i medlemsavgiften och vad ska jag betala?

Förutom möjligheten till juridiskt stöd ingår medlemsförmåner som viktiga försäkringar, förmånliga rabatter och Sveriges största byggtidning, Byggnadsarbetaren. Du kan få tillfälligt sänkt avgift om du blir sjuk, arbetssökande, skadad, föräldraledig eller börjar studera. När du går i pension betalar du endast en grundavgift. Du måste alltid kontakta Byggnads för att få sänkt avgift.

Vad består medlemsavgiften av?

Medlemsavgiften består av två delar; en avgift till förbundet och en avgift till regionen du tillhör. Förbundsavgiften varierar beroende på din inkomst och regionsavgifter beslutar regionerna själva om på regionfullmäktige. Är du medlem i a-kassan betalar du en avgift även dit.  

Följande medlemsavgifter gäller fr o m 1 januari 2020

Inkomst kr/h Inkomst kr/månad Förbunds-avgift Regions-avgift A-kassan Total månadsavgift
197 - 34 200 - 440 148 110 698
145 - 196 25 200 - 34 199 380 148 110 638
131 - 144 22 800 - 25 199 336 148 110 594
119 - 130 20 500 - 22 799 294 148 110 552
54 - 118 9 500 - 20 499 190 74 110 374
0 - 53 0 - 9 499 32 21 110 53 (+ a-kassa = 163)
Gymnasieelever, militär, vuxenutbildning         Avgiftsbefriade
Granskad: