Anmäla underentreprenör TIA

Företag som har tecknat Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl med Installatörsföretagen är skyldiga att rapportera in sina underentreprenörer till Byggnads i god tid innan arbetet startar enligt Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl, bilaga 7, s. 146.

Anmälan behöver endast göras en gång per företag. Det är anlitande företag som ska göra en kontroll av tilltänkt UE. Minimiuppgifter av kontrollen framgår av nedanstående blankett.

Revidering av UE-förteckningen ska ske en gång per år vilket innebär att även de underentreprenörer som redan är inskickade till Byggnads ska anmälas in på nytt. 

UE-anmälan för Teknikinstallationsavtalet skickas till 
smaland-blekinge@byggnads.se 

eller till

Byggnads Småland-Blekinge
Underentreprenörsanmälan
Radarvägen 9
392 41 KALMAR

Granskad: