Västra Blekinge

Välkommen till medlemskretsen i verksamhetsområde Västra Blekinge

SMS utskick
Alla som är medlem i Byggnads får sms om kommande kretsmöten ifrån den krets man tillhör, alltså den krets där du är folkbokförd.

Kontaktpersoner

Ordförande: Magnus Andersson, 070-628 59 26 murarmange@hotmail.com

Sekreterare: Bo Sandgren, 0454 - 54 571, 073-440 82 16 bosandgren@hotmail.com

Uppdaterad: