Byggnads framgångsrika på S-kongressen

Igår avslutade socialdemokraterna sin partikongress på Älvsjömässan i Stockholm.
Publicerad:

Byggnads, som har haft sex ombud på kongressen, har varit framgångsrika och fått igenom flera av sina krav. Nu kommer socialdemokraterna driva en politik som gynnar Byggnads medlemmar.

– Fler bostäder ger inte bara Byggnads medlemmar jobb, utan bostaden är en del av den generella välfärden och en social rättighet. Därför har socialdemokraterna beslutat att bostadsbristen ska byggas bort. Det behövs ett kraftigt ökat bostadsbyggande jämfört med dagens nivåer för att möta behoven. Vi vill införa ett investeringsstöd för att få fler hyresrätter till rimliga kostnader. Det kan behöva byggas så mycket som 40 000 bostäder per år, säger Margit Bik, Byggnadsmedlem från Halmstad och ombud på S-kongressen.

– Vidare vill socialdemokraterna genomföra ett miljardprogram för miljonprogramområdena. Vi ska ta initiativ till ett handslag mellan stat, näringsliv, kommuner och aktörerna på bostadsmarknaden för att genomföra ett miljardprogram. Det är en konjunkturpolitisk, socialpolitisk och klimatpolitisk åtgärd som gynnar våra medlemmar, fortsätter Margit Bik.

– Den socialdemokratiska partikongressen har beslutat att Byggnads och andra fackliga organisationer ska ha rätt att bevaka hur kollektivavtalen efterlevs på våra arbetsplatser, även på arbetsplatser där vi saknar medlemmar. Våra medlemmar kommer på så vis garanteras att lika villkor gäller på alla byggen i ett visst område. Det säkerställer att medlemmarna inte får dumpade löner för att de har sämre villkor på arbetsplatsen bredvid. Vi ska konkurrera med kunskap och inte med dumpade villkor, säger Jim Sundelin medlem i Byggnads från Västernorrland och ombud på S-kongressen.

– Socialdemokraterna ska driva frågan att stat, kommuner och landsting ska anlita seriösa företagare som följer de regler som gäller på den svenska arbetsmarknaden. Det innebär att våra medlemmars rättigheter tillgodoses vid offentlig upphandling, fortsätter Jim Sundelin.

– Socialdemokraternas partikongress har beslutat att byggföretag som avskedar personal inte ska få sätta rätten till förtur ur spel genom att ta in ny personal från ett bemanningsföretag. Det gör att våra medlemmar inte kan bli ”omsprungna” av bemanningspersonal när arbetsgivaren ska anställa efter en lågkonjunktur. Partikongressen har också beslutat att fackets inflytande ska öka när företagen ska anlita bemanningsföretag. Detta för att motverka att bemanningsföretagen dumpar anställningsvillkoren för våra medlemmar, säger Leif Nyberg, medlem i Byggettan och ombud på S-kongressen.

– För att stärka det internationella fackliga samarbetet vill socialdemokraterna införa rätt till internationella sympatiåtgärder. Det är viktigt för att arbetarna långsiktigt ska kunna stå emot marknadskrafterna. Idag har pengarna rätt att röra sig fritt men inte löntagarnas verktyg, detta håller inte i längden. Nu får vi rätt att hjälpa fackliga kamrater över gränserna, avslutar Leif Nyberg.

Uppdaterad: