Byggnads i politiken

Få branscher är så beroende av politiska beslut som byggbranschen.
Byggandet och tillgången på byggnadsarbetare styrs nästan helt av politiska beslut. Bostäder, skolor, sjukhus, vägar och annat som ska byggas beslutas om i riksdag, landsting och kommunala byggnadsnämnder. Om byggnadsarbetarna ska kunna påverka tillgången på arbete måste vi vara med och påverka politiken!

Byggnads medlemmar påverkas självklart av alla områden inom politiken, men det är några politikområden som Byggnads är mer engagerade i än andra:

  • Arbetsmarknadspolitiken är ett av de viktigaste områdena. Det kan handla om frågor som arbetsmarknadspolitiska åtgärder, arbetsrätt.
  • Ett annat område som Byggnads alltid har varit drivande inom är bostadspolitiken. Vi vet att de bostadspolitiska besluten i hög grad påverkar medlemmarnas situation och Byggnads har därför tagit fram ett bostadspolitiskt program.
  • Till detta kommer frågor som infrastruktur, näringspolitik och välfärdsfrågor.
Uppdaterad: