Bennet på Peab, medbestämmande.

MB-ledamot

Som MB är du en viktig länk mellan arbetsgivaren och de anställda. Du ingår i en MB-grupp vald av dina arbetskamrater. MB-gruppen håller kontakt med andra förtroendevalda i ditt företag och med Byggnads i din region. Uppdraget är både utvecklande och spännande.

MB-gruppen ska också handlägga frågor som gäller avtalet om anställningsskydd i samband med in- och utlåning av arbetare, uppsägningar på grund av arbetsbrist (uppsägningar på grund av personliga skäl handläggs av regionerna), permitteringar och underrättelser.

Efter förslag från berörda medlemmar utser Byggnads region de ledamöter som ska ingå i MB-gruppen. De och övriga fackligt förtroendevalda ska utföra sitt uppdrag enligt förbundets och regionens anvisningar.

För Byggnads avtalsområden finns ett branschanpassat utvecklingsavtal. Avtalet ger genom lokala överenskommelser medlemmarna rätt att påverka arbetsorganisation och teknisk utveckling samt att ha inflytande över företagets ekonomi och resursfrågor.

Avtalet ger Byggnads rätt att ordna fackmöten på betald tid under ordinarie arbetstid, eller efter arbetstidens slut med övertidsersättning.

Byggnads medlemmar har rätt att genom sin lokala organisation/MB-grupp utse förtroendevalda som på ett organiserat sätt ska medverka vid planering av kommande projekt.

Intresserad?

Är du intresserad av att bli förtroendevald? Kontakta då Byggnads i din region.

  • MB-ledamot i Byggnads (2,62 MB)

    MB betyder medbestämmande. Som MB är du en av Byggnads främsta fackliga företrädare. Du är en viktig länk mellan arbetsgivaren och de anställda. Du ingår också i en MB-grupp utvald av dina arbetskamrater. MB-gruppen håller kontakt med andra förtroendevalda i ditt företag och med Byggnads i din region.

    MB-ledamot i Byggnads
Uppdaterad: