Tre personer på ett möte.

Fotograf: John Benson

Så förhandlas avtalen fram

Sverige är världsunikt då hela 90 procent av de anställda skyddas av ett kollektivavtal. Avtalen styr reglerna för hela arbetsmarknaden och är ett av fundamenten i det vi kallar för den svenska modellen.

Påverka kollektivavtalet

Företag anslutna genom medlemskap i en arbetsgivareorganisation har möjlighet att påverka kollektivavtalet genom deltagande i utskott och lokala utvecklingsgrupper

Avtalsförhandlingar

Då parterna omförhandlar kollektivavtalen, vilket sker när ifrågavarande avtal löper ut, så sker det i en demokratisk ordning via förslag till avtalsförändringar.
Detta innebär att respektive kollektivavtal anpassas efter sin bransch och sina förutsättningar och behov.

Förändringsförslag på medlemsmöten

Byggnads medlemmar kan likväl som arbetsgivarna inkomma med förslag till förändringar i avtalen, vilket sker på medlemsmöten samt via motionsskrivningar inför kommande avtalsrörelse.

Främjar seriöst företagande

Byggbranschens parter är överens om att främja seriöst företagande inom branschen och att tillse att det finns en rättvis och sund konkurrens mellan företagare i byggbranschen.

Rätt att verka som underentreprenör

Ett kollektivavtal blir företagets signum för att företaget är seriöst och det ger också inträde till att verka som underentreprenör till alla de företag som har bundit sig till kollektivavtalet.

Fullgott försäkringringsskydd

Kollektivavtalet ger ett fullgott försäkringsskydd för de anställda och företagaren får en mycket bra försäkring till ett förmånligt pris, då arbetsgivarorganisationerna och fackförbunden i Sverige samförhandlar fram försäkringar med AFA, som omfattar 1,5 miljoner anställda.

Uppdaterad: