Medlemmar i Byggnads på utbildning

Utbildningar för fackligt förtroendevalda

Som förtroendevald i Byggnads har du rätt att få den utbildning som krävs för ditt uppdrag. Beroende på vilket uppdrag du har så får du en utbildningsplan kopplat till ditt uppdrag.

När du får utbildning för ditt uppdrag så förbättrar du dina kunskaper om avtal, överenskommelser samt lagar och regler som sätter ramarna för den fackliga verksamheten. I och med det så stärker vi vår förmåga att påverka ute på våra arbetsplatser så att du och Byggnads medlemmar får det bättre.

Uppdragsguiden

I Uppdragsguiden kan du läsa om de vanligaste förekommande uppdragen och vilka utbildningar man ska/bör gå som förtroendevald.

 

Uppdaterad: