”Littorin, ta ditt ansvar för de långa väntetiderna på a kassan”

Byggnads ordförande Hans Tilly kommenterar arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorins uttalande om att de långa genomströmningstiderna på a-kassan kan avhjälpas med en obligatorisk a-kassa.
Publicerad:

– Det är beklagligt att det är långa väntetider att få ut sina pengar från a kassan. Men det är lika beklagligt att arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin inte tar sitt ansvar utan försöker skylla ifrån sig och prata om obligatorisk a-kassa, säger Hans Tilly.

– En del av orsaken till de långa väntetiderna är krångliga regler och krångliga blanketter. Detta är något som Sven-Otto Littorin, som ansvarig minister, kan ändra på. Det är bara att sätta igång, säger Hans Tilly.

– Det är underligt att regeringen, som säger sig vilja underlätta för småföretagen med regelförenklingar, har regler som leder till att 85 procent av arbetsgivarintygen blir ifyllda på fel sätt. Om Littorin verkligen vill underlätta för småföretagen och dessutom minska genomströmningstiderna på a-kassan skulle han kunna förenkla reglerna redan idag.

– Utöver detta vet alla att Sven-Otto Littorin har försämrat försäkringen så att över en halv miljon människor har lämnat a-kassan. De har lämnat för att Littorin har gjort försäkringen dyrare, sämre och mer orättvis, avslutar Hans Tilly.

Uppdaterad: