Lovvärd satsning på hyresrätter

Under hösten har flera företrädare för Byggnads farit land och rike rund med budskapet att det behövs byggas fler bostäder.
Publicerad:

Därför är det glädjande att det nybildade fastighetsbolaget Tornet Bostadsproduktion 
satsar på att bygga hyresrätter.

Vi behöver både renovera och bygga nytt. I Sverige står bostadsbyggandet normalt för ca 40% av allt byggande. Bostadsbyggandet skapar jobb både i och utanför byggsektorn. För att vi ska kunna upprätthålla nivå och standard i det svenska bostadsbeståndet bör vi långsiktigt bygga minst
40 000 nya bostäder varje år. I år blir det i bästa fall 15 000 nya bostäder. Även om det allmänna konjunkturläget ser något ljusare ut nu är det ingen som tror på en snabb återhämtning i bostadsbyggandet.

- Med bakgrund av det låga bostadsbyggandet är det bra med Tornet bostadsproduktions satsning på nya hyresrätter, säger Hans Tilly ordförande i Byggnads tillika ordförande i Riksbyggen.

Folksam och Riksbyggen går in dels som delägare i bolaget, dels med ett aktieägarlån med 200 miljoner kronor vardera.

- En satsning på hyresrätter ger är inte bara jobb till Byggnads medlemmar det kan också ge ungdomar större chans till en första bostad. Men byggande av större lägenheter är även positivt eftersom de leder till flyttkedjor, säger Hans Tilly.

Du kan läsa mer om Fastighetsbolaget Tornet Bostadsproduktions satsning på hyresrätter här [länk borttagen].

Uppdaterad: