Arbetsmiljödag 7 september – tema byggställningar

Byggnads arbetsmiljödag som äger rum i hela landet på onsdag har temat byggställningar. Det sker en rad olyckor idag kopplade till dålig säkerhet kring byggställningar – vilket även berör tredje person.
Publicerad:

Det är inte bara byggnadsarbetare som faller ner, även förbipasserande kan drabbas. Ska fler personer komma till skada med en dålig arbetsmiljö? Gör ett besök i verkligheten – vågar du gå upp på en byggställning?

Vad:  Ett arbetsplatsbesök gällande byggställningar
Var:  Karolinska Sjukhuset (KI) i Solna vid nya utbyggnaden. OBS! Bra bildtillfälle! Se karta ”Infart gående byggpersonal”
Tid:  Kl 10.30, onsdagen den 7 september 2011
Med:  Lokala skyddsombud tillsammans med Byggnads andre ordförande
Johan Lindholm som ser om det finns tilläckliga arbetsmiljömässiga
villkor som är uppfyllda.

– Det sker många arbetsplatsolyckor idag, många som dessutom aldrig blir offentliga, inte minst i samband med byggställningar. Skyddsombuden har en oerhört viktig funktion för säkerheten och de behöver därför stöd från arbetskamrater och arbetsgivaren för att ha mod att peka på missförhållanden. Fack och arbetsgivare har kommit överens i avtal om att satsa på utbildning av skyddsombud, detta vill vi från Byggnads vidareutveckla. Vi måste bli mer offensiva i arbetsmiljöarbetet, då behövs inte minst välutbildade skyddsombud, säger Johan Lindholm, andre ordförande i Byggnads.

 Det har på senare tid skett flera allvarliga olyckor, så även dödsolyckor, i samband med byggställningar. Med anledning av alla risker som finns vid uppbyggnader av byggställningar är behovet stort av olika säkerhetsåtgärder. Det behövs både utbildning av skyddsombud och tydliga föreskrifter om hur byggställningar ska byggas upp säkert.

Checklistan för uppbyggnad av byggställningar på tillfälliga arbetsplatser innehåller en rad kriterier som ska vara uppfyllda för att tillgodose en acceptabel arbetsmiljö. Byggnads kommer efter arbetsplatsbesöken att redovisa resultaten från genomgångna checklistor. Genom resultaten kommer man också att kunna utläsa hur det ser ut i olika delar av Sverige.

Kontakt vid frågor eller önskemål att följa med på arbetsplatsbesök:

Tor Enqvist
Pressekretare
Tel. 070-627 02 27 

Johan Lindholm 
Andre ordförande
Tel. 070-306 65 40

Uppdaterad: